POPIS

O NÁS

HISTÓRIA

LOKALITA

FOTO

KONTAKT

INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

 /

SK

ENG

Cassovar, Cassovar Komplex, logo

Popis Budovy

Cassovar komplex

CBC I

CBC II

OSTATNÉ PARAMETRE

CBC I

Objekt CBC I je súčasťou Cassovar Komplexu. Objekt CBC I má dve podzemné podlažia, s funkciou hromadnej podzemnej garáže o celkovej kapacite 350 podzemných a 46 vonkajších parkovacích miest. Budova má 9 nadzemných podlaží. Prvé a druhé nadzemné podlažie  má funkciu retailu – obchodnej galérie. 3. nadzemné podlažie je technologické, 4. až 9. sú realizované ako administratívne priestory a svojim vybavenostným a technologickým štandardom sú tieto priestory zaradené do skupiny A.

o Objekt CBC I bol dokončený a uvedený do prevádzky v 5/2010 ako 1. etapa Cassovar Komplexu,

   ktoré po dokončení CBC II v roku 2012 spolu tvoria jeden funkčný celok

o Nehnuteľnosť je zložená v prevažnej miere z administratívnych priestorov vysokého technologického

   štandardu. Na 1. a 2. nadzemnom podlaží v priestore retailu sa nachádzajú  prevádzky so zameraním

   na servis, obsluhu, gastronómiu a maloobchod.

o Objekt CBC I - jeho 100% administratívnych priestorov je obsadených strategickým nájomníkom -

   spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. zmluvou až do konca r. 2023.

o Objekt CBC I získal v roku 2010 ocenenie Stavba roka 2010 v kategórii: Cena za optimálne použitie

   progresívnych stavebných materiálov, výrobkov a systémov v stavbe

o Administratívny Cassovar Komplex (CBC I ako jeho integrovaná súčasť) v roku 2013 sa umiestnil vo

   finále prestížnej architektonickej ceny CE.ZA.AR. 2013.

CBC I OBRÁZOK

Celková výmera pozemkov

 

Celková zastavaná plocha

 

Celková podlahová plocha prepočítaná

 

Celková prenajímateľná plocha

 

Plocha kancelárií

 

Plocha obchodných priestorov

 

Počet parkovacích miest

10 612 m²

6 860 m²

23 009 m²

20 496 m²

13 510 m²

6 986 m²

396

Plán budovy

Rezopohľad budovou a retailom

Rez administratívnou budovou a retailom

Pôdorys typického podlažia 4.NP - 8.NP - schéma

Pôdorys 1.NP retailovej časti CBCI

CBC II

Objekt CBC II ja  je súčasťou Cassovar Komplexu. Svojou veľkosťou, architektonickým konceptom funkčným využitím tvorí  najväčší a najvýznamnejší komplex nielen v Košiciach, ale aj v celom regióne Východného Slovenska. Objekt CBC II má dve podzemné podlažia, s funkciou podzemnej garáže o kapacite 135 parkovacích miest. Budova má 11 nadzemných podlaží. 1. nadzemné podlažie má funkciu retailu – obchodnej galérie. Ostatné podlažia sú realizované ako administratívne priestory a svojim vybavenostným a technologickým štandardom sú zaradené do skupiny A.

o Objekt CBC II bol dokončený a uvedený do prevádzky v decembri roku 2012 ako kontinuálna súčasť

   administratívneho Cassovar Komplexu a spolu vytvárajú jeden funkčný celok

o Nehnuteľnosť je zložená v prevažnej miere z administratívnych priestorov vysokého technologického

   štandardu. Na prízemí sa nachádzajú súvisiace maloobchodné, reštauračné a iné obslužné priestory.

o Objekt CBC II - jeho 100% administratívnych priestorov je obsadených strategickým nájomníkom -

   spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. zmluvou až do konca r.2023. Tiež priestory retailu sú prenajaté

   na 100%

o Administratívny Cassovar Komplex v roku 2013 sa umiestnil vo finále prestížnej architektonickej ceny

   CE.ZA.AR.2013.

Celková výmera pozemkov

 

Celková zastavaná plocha

 

Celková podlahová plocha prepočítaná

 

Celková prenajímateľná plocha

 

Plocha kancelárií

 

Plocha obchodných priestorov

 

Počet parkovacích miest

4 348 m²

2 497 m²

17 289 m²

16 725 m²

16 082 m²

643 m²

135

CBC II OBRÁZOK

Plán budovy

OSTATNÉ PARAMETRE

Vstupné priestory a retailová časť

Hlavné špecifiká:

o Celozasklená fasáda retailovej časti

 

o Troje sklené karuselové vstupné dvere a viaceré bezbariérové vstupy

 

o Dve samostatné recepcie s integrovaným sedením (v CBC I.)

 

o Foyer s otvoreným stropom a mezanínom v retailovej časti

 

o Široké využitie prírodného dreva v interiéri - podhľady, stupne schodiska a podlahy na mezaníne

 

o Samonavíjacie tieniace plachty pod svetlíkom nad mezanínom

 

o Priame vizuálne prepojenie s retailom z vertikálneho komunikačného jadra administratívy.

Vonkajšie osvetlenie a umelecké diela

o Schéma vonkajšieho osvetlenia a umelecké inštalácie zvýrazňuje vstupné priečelie, rekonštruovaný 60 metrový tehlový komín a konzolovo vysunuté objemy kancelárskych

   objemov, ktoré sú podopreté dvojicou vyklonených stĺpov tvaru V

Materiálové riešenie

o Prvé dve podlažia opláštené hliníkovým fasádnym zasklením, izolačné dvoj-sklo zelenomodrej farby prepúšťa 80% svetla, ale bráni prehrievaniu vplyvom priameho

   slnečného žiarenia

 

o Opláštenie kancelárskej budovy odvetraným, hliníkovým obkladom v nehorľavom vyhotovení

 

o Opláštenie technického podlažia a výstupov na zelenú strechu hlinikovym lamelovym obkladom

 

o Pásové okná s hliníkovým rámom s tienením lamelovými žalúziami s elektrickým ovládaním

 

o Na chodbách sú nainštalované hliníkové dekoračné podhľadové kazety

Strecha

Zelena strecha nad retailovou časťou je čiastočne sprístupnená a slúži ako oddychová zóna pre návštevníkov a zamestnancov kancelárskych budov

Výťahy

o 4 osobne výťahy v každej kancelárskej budove.

 

o 1 samostatný osobný výťah prepája vstupný foyer CBC I. s podzemnou garážou a 2 ďalšie osobne výťahy vedu do garáže z retailovej časti CBC II.

 

o podlažia retailovej časti sú vertikálne prepojené dvojicou eskalátorov a dvomi osobnými výťahmi, ktoré ďalej vedú do podzemnej garáže a na strechu.

 

o 2 služobné výťahy prepájajú skladové priestory na prvom a druhom podlaží.

Skladové priestory

o prístup ku skladovým priestorom na druhom nadzemnom podlaží je zabezpečený z príjazdovej komunikácie na severnej fasáde

Kúrenie

o Dvoj-rúrkový vykurovací systém s núteným obehom horúcej vody s teplotou 80/60 °C

Chladenie

o chladiaci systém s centrálnou prípravou chladiacej vody pre retailové priestory a kancelárie, vybavenie v štandarde A.

 

o podhľadové AC konvektory v prenajímateľných priestoroch slúžia pre chladenie aj kúrenie.

 

o v kancelárskej časti je použitý aktívny chladiaci trám pre zníženie potreby tepla na kúrenie.

Dátové pripojenie

o Pripojenie retailových priestorov k dátovej/telefónnej sieti zabezpečuje jednotný dátový rozdeľovač umiestnený na 1. nadzemnom podlaží.

 

o Na každom podlaží v kancelárskych častiach je serverovňa.

Copyright © 2017 Cassovar.sk All rights reserved

Cassovar, Cassovar Komplex, logo

Oživilo geometrický stred mesta Košice

a svojou rozlohou sa stalo najväčším multifunkčným komplexom

na východnom Slovensku.

Adresa

Cassovar Business Center a.s

Žriedlová 11, 040 01 Košice

Kontaktné informácie

Peter Murko:

T: +421 903 787 300  |  +421 903 904 468

Ladislav Novák (CBC I):

E: interimbest@email.cz

Peter Pitoňák (CBC II):

T: +421 907 982 014  |  E: pitonak11@gmail.com

Napíšte nám

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.