POPIS

O NÁS

HISTÓRIA

LOKALITA

FOTO

KONTAKT

INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

 /

SK

ENG

Cassovar, Cassovar Komplex, logo

HisÓria

Cassovar komplex

1487

V staroveku si mesto Košice chránilo svojich domácich výrobcov piva. Do Košíc sa pivo mohlo doviezť iba vtedy, keď sa predalo domáce pivo, inak platil zákaz dovozu. Prvé údaje o košickom pive pochádzajú z roku 1487.

1903

Dvojica pivovarníkov Bayer a Baurnébl preberajú pákový pivovar a v roku 1903 celý podnik sa dostáva do rúk firmy „Baurnébl a syn“. Produktivita a kvalita piva opäť stúpa.

2006

Prvá štúdia investičného zámeru projektu „PIVOVAR“ bola ako podklad pre rozhodnutie realizovať tento projekt vytvorená. V posledný októbrový deň bol podaný Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rezidencia CASSOVAR“ ako 1.etapy Komplexu CASSOVAR.

2008

V polovici marca 2008 bola ukončená 2.etapa búracích

 prác – podzemné objekty. Tento krok predchádzal začatiu stavebných prác súvisiacich s výstavbou Cassovar Business Center I v prvý aprílový deň roku 2008.

2010

Stavba Cassovar Business Center ocenená v súťaži STAVBA ROKA 2010 7. októbra 2010 bolo počas gala večera sútaže STAVBA ROKA 2010 prevzaté ocenenie za stavbu Cassovar Business Center I.

2012

Dopravné prepojenie ulíc Žriedlova a Floriánska.

Slávnostné otvorenie CASSOVAR Komplexu

2015

Podpísanie novej zmluvy so strategickým nájomcom

T-Systems Slovakia s.r.o.

1870

Nová éra košického pivovarníctva je spojená s menami dvoch podnikateľov: Jozef Bayer a Jozef Lepesch. Pivovarník Bayer prvýkrát v histórii košického pivovarníctva platil mestu v naturáliách za povolenie variť pivo.

1948

Východ obľuboval kolu z košického pivovaru. Košický pivovar na Floriánskej ulici je dnes už definitívnou minulosťou. Okrem značiek piva Cassovar či Eisenbier vyrábal aj vlastný kolový nápoj pod názvom Kofola (ochranná známka nebola vtedy ešte registrovaná). A ten bol práve v Košiciach i na východe Slovenska obľúbený.

2007

Výstavba Cassovar Komplexu bola slávnostne zahájená 3. apríla 2007 položením Základného kameňa. Táto významná udalosť bola spojená aj s oslavami 150. výročia založenia pivovaru v Košiciach.

2009

V novembri 2009 bol podaný návrh na vydanie povolenia

na predčasné užívanie administratívnej časti stavby 2.etapy

CASSOVAR Komplexu – stavby „CASSOVAR Business Center I“.Povolenie bolo vydané v polovici decembra 2009.

2011

Slávnostné otvorenie CASSOVAR Komplexu 18. 10. 2011 ukončením poslednej etapy stavby. Rezidencia CASSOVAR získava ocenenie BYTOVÝ DOM ROKA

2013

Rekonštrukcia okolitých ciest a mestského parku pred budovou. CASSOVAR KOMPLEX umiestnenie vo finále architektonickej súťaži CE.ZA.AR

2016

Proces postupného oživovania služieb v nájomných jednotkách

Copyright © 2017 Cassovar.sk All rights reserved

Cassovar, Cassovar Komplex, logo

Oživilo geometrický stred mesta Košice

a svojou rozlohou sa stalo najväčším multifunkčným komplexom

na východnom Slovensku.

Adresa

Cassovar Business Center a.s

Žriedlová 11, 040 01 Košice

Kontaktné informácie

Peter Murko:

T: +421 903 787 300  |  +421 903 904 468

Ladislav Novák (CBC I):

E: interimbest@email.cz

Peter Pitoňák (CBC II):

T: +421 907 982 014  |  E: pitonak11@gmail.com

Napíšte nám

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.